શ્વાસ કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્વાસ કાઢવો

  • 1

    શ્વાસ બહાર કાઢવો.