શ્વાસ ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્વાસ ખાવો

  • 1

    આરામ લેવો.