શ્વાસ ઘૂંટવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્વાસ ઘૂંટવો

  • 1

    શ્વાસોચ્છ્વાસ રોકવો-રૂંધવો અથવા અમુક ધીમી ગતિએ ચાલવા દેવો.