શ્વાસ ચડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્વાસ ચડવો

  • 1

    શ્વાસ ભરાવો.

  • 2

    દમ ઊપડવો.