શ્વાસ ચાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્વાસ ચાલવો

  • 1

    જોરથી શ્વાસોચ્છ્વવાસ ચાલવો.

  • 2

    મરણ પહેલાં પ્રાણવાયુનું જોરથી ચાલવું.