શ્વાસ દાબવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્વાસ દાબવો

  • 1

    શ્વાસ ઘૂંટવો.