શ્વાસ ભરાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્વાસ ભરાવો

  • 1

    શ્વાસોચ્છ્વાસ જોરથી ચાલવો.