શ્વાસ મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્વાસ મૂકવો

  • 1

    આરામ લેવો.

  • 2

    ગુજરી જવું.