શ્વાસ મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્વાસ મારવો

  • 1

    શ્વાસ ઘૂંટવો.