શ્વાસ લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્વાસ લેવો

  • 1

    અંદર શ્વાસ લેવો.

  • 2

    વિસામો ખાવો.