શસ્ત્રક્રિયાખંડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શસ્ત્રક્રિયાખંડ

પુંલિંગ

  • 1

    ઑપરેશન માટેનો ખાસ ખંડ-ઓરડો; 'ઑપરેશન થિયેટર'.