શસ્ત્રવૈદ્ય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શસ્ત્રવૈદ્ય

પુંલિંગ

  • 1

    વાઢકાપ કરનાર વૈદ્ય.