શસ્ત્રસેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શસ્ત્રસેવી

વિશેષણ

  • 1

    શસ્ત્રથી સજ્જ રહેનાર.