શહેરી જીવડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શહેરી જીવડો

  • 1

    શહેરમાં રહીને ઘડાયેલો-ત્યાંની રીતરસમોમાં પાવરધા.