શેહ આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શેહ આપવી

  • 1

    શેહની અસર કરવી.