શેહ ખાઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શેહ ખાઈ જવું

  • 1

    સાવ ડરી જવું.