શેહ છોડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શેહ છોડવી

  • 1

    પતંગની શેહ માટે દોરી જવા દેવી.