શેહ દેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શેહ દેવી

  • 1

    શેહની અસર કરવી.