શાકુકારી ઉઘરાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાકુકારી ઉઘરાવવી

  • 1

    જમણવારમાં પતરાળામાં છાંડેલું એકઠું લઈ લેવું.