શાકપાંદડે જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાકપાંદડે જવું

  • 1

    વરા વખતે સૌની સાથે શાક સમારવા જવું.