શાખ પૂરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાખ પૂરવી

  • 1

    સાક્ષી આપવી.