શાણકું ઝલાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાણકું ઝલાવવું

  • 1

    ભીખ માગતું કરવું.