શાણી શિયાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાણી શિયાળ

  • 1

    બહારથી ડાહ્યું અને અંદરથી કપટી.