શાતામાં રહેજો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાતામાં રહેજો

  • 1

    સુખમાં રહેજો (છૂટા પડતી વખતે શુભેચ્છા).