શાંતિદૂત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાંતિદૂત

પુંલિંગ

  • 1

    શાંતિ કરવા માટે મોકલેલો-શાંતિનો સંદેશો લઈ જતો દૂત.