શાંતિપ્રિય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાંતિપ્રિય

વિશેષણ

  • 1

    શાંતિ જેને પ્રિય છે તેવું; શાંતિ ચાહતું.