શાંતિવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાંતિવાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    શાંતિવાદમાં માનનાર.