ગુજરાતી

માં શારંગધરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શારંગધર1શાંર્ગધર2

શારંગધર1

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

  • 1

    વિષ્ણુ.

ગુજરાતી

માં શારંગધરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શારંગધર1શાંર્ગધર2

શાંર્ગધર2

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

  • 1

    વિષ્ણુ.