ગુજરાતી

માં શારંગપાણિની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શારંગપાણિ1શાંર્ગપાણિ2

શારંગપાણિ1

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

  • 1

    વિષ્ણુ.

ગુજરાતી

માં શારંગપાણિની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શારંગપાણિ1શાંર્ગપાણિ2

શાંર્ગપાણિ2

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

  • 1

    વિષ્ણુ.