શાંર્ગપાણિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાંર્ગપાણિ

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

  • 1

    વિષ્ણુ.

શારંગપાણિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શારંગપાણિ

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

  • 1

    વિષ્ણુ.