શારડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શારડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શાર પાડવાનું અણીદાર ઓજાર.