શારડો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શારડો મૂકવો

  • 1

    બોરિંગ કરવું.