શારીરવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શારીરવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શરીરનાં અંગોનાં કાર્ય તથા ધર્મો વિષેનું શાસ્ત્ર; 'ફિઝિયૉલૉજી'.