શાલ ઓઢાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાલ ઓઢાડવી

  • 1

    માનાર્થે શાલપોશાક આપવાં; ઇનામ બક્ષિસ આપવાં.