શાળાંત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાળાંત

વિશેષણ

  • 1

    શાળાના અભ્યાસને અંતેનું; શાળાના છેવટના વર્ષનું (જેમ કે, પરીક્ષા).

મૂળ

+અંત