શાસ્ત્રજ્ઞ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાસ્ત્રજ્ઞ

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    શાસ્ત્ર જાણનાર.