શાસ્ત્રદૃષ્ટિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાસ્ત્રદૃષ્ટિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શાસ્ત્રશુદ્ધ દૃષ્ટિ.