શાસ્ત્રનિષિદ્ધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાસ્ત્રનિષિદ્ધ

વિશેષણ

  • 1

    શાસ્ત્રોએ મના કરેલું; શાસ્ત્રવિરુદ્ધ.