શાસ્ત્રબાજી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાસ્ત્રબાજી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શાસ્ત્રાર્થમાં કુશળતા.