શાસ્ત્રવિરુદ્ધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાસ્ત્રવિરુદ્ધ

વિશેષણ

  • 1

    શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ; અશાસ્ત્રીય.