શાસ્ત્રવિશારદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાસ્ત્રવિશારદ

પુંલિંગ

  • 1

    શાસ્ત્રજ્ઞ.