શાસ્ત્રસંપન્ન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાસ્ત્રસંપન્ન

વિશેષણ

  • 1

    શાસ્ત્રજ્ઞ.