શાસ્ત્રસિદ્ધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાસ્ત્રસિદ્ધ

વિશેષણ

  • 1

    શાસ્ત્ર પ્રમાણેનું; શાસ્ત્રશુદ્ધ.