શાસ્ત્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાસ્ત્રી

પુંલિંગ

  • 1

    શાસ્ત્ર જાણનાર.

  • 2

    એક બ્રાહ્મણ અટક.