શાસ્ત્રીય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાસ્ત્રીય

વિશેષણ

  • 1

    શાસ્ત્રો સંબંધી; શાસ્ત્રનું.

  • 2

    શાસ્ત્રશુદ્ધ.