શાસનપધ્ધતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાસનપધ્ધતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રાજ્ય ચલાવવાની પદ્ધતિ.