શાહજાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાહજાદી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પાદશાહની પુત્રી.