શાહજોગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાહજોગ

વિશેષણ

  • 1

    પ્રમાણિક.

  • 2

    સ્વીકારવા જોગ; કાયદેસર; લાવનારને નાણાં આપવાં પડે તેવી (હૂંડી કે ચેક).