શાહેદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાહેદી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સાક્ષી; પુરાવો.

પુંલિંગ

  • 1

    શાહેદ; સાક્ષી; સાક્ષી પૂરનાર; સાખ.