શાહીચૂસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાહીચૂસ

પુંલિંગ & પુંલિંગ

  • 1

    શાહીને ચૂસી લે તેવો એક જાતનો કાગળ.

શાહીચૂસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાહીચૂસ

વિશેષણ

  • 1

    શાહીચૂસ જેવું; નકલિયું.