શાહીવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાહીવાદી

વિશેષણ

  • 1

    શાહીવાદમાં માનનાર.